V naší historii šlo vždy
pouze o jedno: Budoucnost.