Dobrá rada nemusí být drahá,
ale jednoduše jen dobrá.

Tipy pro použití

Bezpečně lepší.

Informace o našich produktových systémech, bezpočetná vysvětlení a videa k použití s mnoha speciálními tipy a triky kolem řezání a broušení k nahlédnutí a stažení jsou zde pro každého - ať už profesionála, specializovaného prodejce nebo kutila. Školení odborného prodeje ostatně řadíme k našim centrálním úlohám, aby byl zákazníkovi dodán „správný“ brousicí nástroj pro optimální pracovní výsledky. Aplikační technici firmy RHODIUS tudíž denně podporují specializované prodejní partnery a jejich zákazníky po celé Evropě.

Lepší bezpečí.

Při nesprávném anebo neodborném použití mohou být brousicí nástroje životu nebezpečné. Proto jsme nejen zakládajícím členem oSa (Organisation for the Safety of Abrasives) a jejích bezpečnostních směrnic, ale také aktivně na místě a on-line objasňujeme, jak mají být brousicí nástroje bezpečně a správně používány. Vedle toho samozřejmě i nadále pracujeme na vývoji ještě bezpečnějších produktů, které by více chránily tělo, abychom zabránili zdrojům nebezpečí ještě ve větší míře.