V bezpečnosti jsme machři:
všechny nástroje splňují ty nejvyšší možné normy.

Bezpečnost garantovaná výrobci oSa

V rámci mezinárodní organizace oSa (Organizace bezpečných brusiv) si přední výrobci kvalitních brusiv stanovili společný cíl: dokumentovat a normovat vysoký standard bezpečnosti značkových a kvalitních nástrojů. Rhodius coby zakládající člen působí v organizaci oSa velmi aktivně.

Co pro Vás znamená značka oSa?

Nástroje nesoucí značku oSa jsou vyrobeny podle celosvětově platných, přísných směrnic organizace oSa. Značku oSa mají všechny rozbrušovací a brousicí nástroje od firmy Rhodius, které tak odpovídají těm nejvyšším standardům bezpečnosti.

Ujištění firmy Rhodius

Rhodius coby jeden z předních výrobců brousicích nástrojů splňuje všechny požadavky národních i mezinárodních zákonů, norem a směrnic. Náš management kvality je certifikován podle EN ISO 9001, ručí tedy za dodržování všech předpisů.

V záložce Informační materiál si můžete stáhnout různé letáky, ale i bezpečnostní doporučení FEPA (Federace evropských výrobců brusiv).