Længe leve holdbarheden: Sksrub-
skiver,
som er yderst robuste.

Diamantslibeskiver

[*Info] Ved slibning af stenmaterialer – natursten eller kunststen – dannes der for det meste en masse støv. Det kan derfor altid anbefales at arbejde med et egnet åndedrætsværn, da natursten og kunstigt fremstillede sten kan indeholde sundhedsskadeligt kvartsstøv

Anvendelsesmatrix