I vores historie handlede det altid
kun om et: Fremtiden.

Normer og værdier

Kundeorientering

Vi lever af vores kunder, og derfor er alle vore aktiviteter målrettet til at opnå en maksimal kundefordel. Det betyder konkret: Rådgivning, førsteklasses service samt traditionelle dyder som punktlighed og overholdelse af tidsplaner er principperne for vores handlen.

Egenansvar

I fællesskab overtager vi ansvar for vores arbejde og vores arbejdsresultater. Egenansvar går hånd i hånd med egeninitiativ. Vi forstår problemer også som udfordring og griber de chancer, som de indebærer.

Tillid og pålidelighed

Pålidelighed og ærlighed er grundlæggende for forholdet mellem mennesker og basis for en tillidsfuld og fair omgang med hinanden. De gør det muligt at udvikle et sundt arbejdsklima, hvor arbejdet også betyder tilfredshed og glæde.

Kommunikation

RHODIUS praktiserer en åben kommunikation, både indadtil og udadtil. Den er præget af tillid, fairness og pålidelighed. Konstruktiv kritik og kontroversielle diskussioner forstår vi som drivkraft, der bringer os videre i vores kamp om bedre løsninger.

Teamarbejde

Vi er et team. Kun i fællesskab er vi stærke. Vi trækker alle på samme hammel, fordi vi i fællesskab opnår mere end vi kan hver for sig. Derfor arbejder vi sammen hen over faglige og organisatoriske grænser.

Afgørelser

Teknologier, markeder og kundeadfærd ændres i dag lynhurtigt. For at kunne følge med, må vi ikke kun træffe de rigtige, men også hurtige afgørelser. Vi træffer dem på grundlag af omfattende og kompetente informationer og fører dem målrettet og konsekvent ud i livet.

Fejltolerance

At fejle er menneskeligt, men en opdaget fejl kan danne grundlaget for helt nye og kreative udviklinger og perspektiver. Vi omgås derfor konstruktivt med fejl og lærer af dem.

Kontinuerlig forbedring

Enhver forandring stiller også fremtidssikringen på prøve. RHODIUS ser nye potentialer og chancer i forandringer. Vores mål er at opnå en simpel, fleksibel organisation, derfor optimerer vi hele tiden vores processer.

Vision

  • RHODIUS er den førende udbyder af slibeværktøj i Europa.
  • Kombinationen af fremragende produkter og førsteklasses service gør RHODIUS til en yndet samarbejdspartner.
  • RHODIUS tilbyder et kvalitetsniveau, der er over gennemsnit, med et fair pris-ydelses-forhold.
  • Den høje RHODIUS-standard sikres ved hjælp af innovative produktudviklinger og højtudviklede produktionsteknologier.
  • RHODIUS-medarbejdere udmærker sig på alle niveauer ved kompetence og engagement. De identificerer sig med virksomheden og profiterer af dens succes.

Opgave

  • RHODIUS er en uafhængig tysk familievirksomhed, der agerer på internationalt niveau.
  • RHODIUS udvikler og producerer slibeværktøj i høj kvalitet til den professionelle bruger.
  • RHODIUS sikrer familievirksomhedens uafhængighed med profitabel vækst og er åben for kooperationer.