Οι καλές συμβουλές δεν πρέπει να
είναι ακριβές, αλλά απλώς καλές.

Συμβουλές εφαρμογών

Ασφαλώς καλύτερα.

Για τον καθένα, επαγγελματία, ειδικό έμπορο ή φίλους του DIY, διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα προϊόντων μας, αναρίθμητες επεξηγήσεις και βίντεο εφαρμογών με πολλές ειδικές συμβουλές και κόλπα σχετικά με την κοπή και τη λείανση για να τα βλέπετε και να τα κατεβάζετε. Η κατάρτιση των ειδικών εμπόρων είναι ένα από τα κύρια μελήματά μας, για να παρέχουμε στους πελάτες το "σωστό" λειαντικό εργαλείο για βέλτιστα εργασιακά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό οι τεχνικοί εφαρμογών της RHODIUS υποστηρίζουν καθημερινά σε όλη την Ευρώπη τους συνεταίρους ειδικού εμπορίου και τους πελάτες τους.

Καλύτερα ασφαλώς.

Σε περίπτωση εσφαλμένης ή μη προσήκουσας χρήσης τα λειαντικά εργαλεία μπορούν να επιφέρουν κίνδυνο θάνατο. Για το λόγο αυτό δεν είμαστε απλώς ιδρυτικά μέλη της (Organisation for the Safety of Abrasives) και των οδηγιών ασφάλειάς τους, αλλά πληροφορούμε και επί τόπου και στο διαδίκτυο, σχετικά με την ασφαλή και σωστή χρήση λειαντικών εργαλείων. Φυσικά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ακόμη ασφαλέστερων και φιλικών στο σώμα προϊόντων, για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις εστίες κινδύνου.