Tot in de puntjes nauwkeurig

Precisie is bij hardmetalen stiftfrezen het doorslaggevende kwaliteitscriterium. Daarom worden de Rhodius hardmetalen stiftfrezen gefabriceerd op de modernste CNC-machines. De enorme nauwkeurigheid van deze machines garandeert de gelijkblijvend hoge kwaliteit van de gereedschappen. Onze hardmetalen stiftfrezen worden gekenmerkt door een zeer nauwkeurige loop en een optimaal op elkaar afgestemde snijgeometrie, tandvorm en tandaantal. Tot in de puntjes nauwkeurige resultaten.

De juiste vertanding

In het algemeen geldt de volgende vuistregel: hoe harder het gebruikte materiaal, hoe fijner de vertanding van de stiftfrees kan zijn.

Het juiste toerental

Voor een optimaal resultaat en een lange levensduur is ook de keuze voor het juiste toerental van doorslaggevend belang. Een te laag toerental leidt tot een onrustige loop en tandbreuk. Het gevolg hiervan is vroegtijdige slijtage van de stiftfrees. Ook slaan en happen van de stiftfrees kan de levensduur aanzienlijk verkorten. Maak daarom uitsluitend gebruik van slagvrije spankoppen.