W naszej historii chodziło zawsze
tylko o jedno: o przyszłość.

Normy i wartości

Orientacja na klienta

Istniejemy dzięki naszym klientom, dlatego wszystkie nasze działania są ukierunkowane na maksymalną korzyść naszych klientów. W praktyce oznacza to: porady ekspertów, wzorową obsługę oraz kierowanie się tradycyjnymi wartościami, takimi jak punktualność i terminowość.

Odpowiedzialność osobista

Wszyscy wspólnie przejmujemy odpowiedzialność za naszą pracę i jej rezultaty. Odpowiedzialność osobista obejmuje również własną inicjatywę. Problemy pojmujemy jako wyzwania, starając się wykorzystać szanse, jakie z nich wynikają.

Zaufanie i niezawodność

Niezawodność i uczciwość są podstawą naszych relacji międzyludzkich i pełnej zaufania współpracy. Umożliwiają one stworzenie w firmie zdrowej atmosfery, w której praca jest źródłem samorealizacji i radości.

Komunikacja

RHODIUS stosuje otwartą komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Charakteryzują ją zaufanie, uczciwość i rzetelność. Konstruktywna krytyka i kontrowersyjne dyskusje są dla nas siłą napędową, dzięki której rozwijamy się, walcząc o lepsze rozwiązania.

Praca zespołowa

Jesteśmy jedną drużyną. Tylko razem jesteśmy silni. Działamy razem, bo wspólnie możemy osiągnąć więcej niż każdy z nas pojedynczo. Dlatego współpracujemy, przekraczając granice zawodowe i organizacyjne.

Decyzje

Technologie, rynki i zachowanie klientów ulegają dzisiaj błyskawicznym zmianom. Podążanie z duchem czasu wymaga nie tylko właściwych, ale też szybkich decyzji. Podejmujemy je na podstawie kompleksowych i kompetentnych informacji, a następnie realizujemy zgodne z założonymi celami i konsekwentnie.

Tolerowanie błędów

Błądzić jest rzeczą ludzką, ale wykryty błąd może być podstawą całkowicie nowych i twórczych rozwiązań i perspektyw. Dlatego błędy traktujemy konstruktywnie, wyciągając wnioski na przyszłość.

Ciągłe doskonalenie

Każda zmiana pociąga za sobą konieczność zrewidowania zabezpieczenia przyszłości. RHODIUS w zmianach dostrzega nowe szanse i potencjały. Mając na celu prostą, elastyczną organizację, ciągle optymalizujemy nasze procesy i procedury.

Wizja

  • RHODIUS to wiodący dostawca narzędzi szlifierskich w Europie.
  • Dzięki połączeniu wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi RHODIUS jest preferowanym partnerem.
  • RHODIUS oferuje ponadprzeciętny poziom jakości przy uczciwym stosunku ceny do usługi.
  • Innowacyjne rozwiązania i zaawansowane technologie produkcji są gwarancją wysokiego standardu marki RHODIUS.
  • Pracownicy firmy RHODIUS wyróżniają się kompetencją i zaangażowaniem na wszystkich poziomach. Identyfikują się oni z przedsiębiorstwem i mają udział w jego sukcesie.

Zadanie

  • RHODIUS to niezależne niemieckie przedsiębiorstwo rodzinne, działające na płaszczyźnie międzynarodowej.
  • RHODIUS konstruuje i produkuje wysokiej jakości narzędzia szlifierskie dla profesjonalnych użytkowników.
  • Dochodowy wzrost firmy RHODIUS zapewnia niezależność tego rodzinnego przedsiębiorstwa i umożliwia jego otwarcie na współpracę.