Dobra rada nie musi być droga,
po prostu musi być dobra.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Z pewnością lepiej.

Informacje na temat naszych systemów produktów, niezliczone objaśnienia i filmy instruktażowe z licznymi specjalnymi poradami i trikami dotyczącymi cięcia i szlifowania może tu obejrzeć i pobrać każdy – wszystko jedno, czy jest on fachowcem, branżowcem, czy majsterkowiczem - amatorem. Zresztą szkolenie handlowców branżowych zaliczamy do jednego z naszych głównych zadań, abyśmy mogli dostarcza klientom "właściwe" narzędzie szlifierskie umożliwiające optymalne rezultaty. Dlatego też wdrożeniowcy firmy RHODIUS codziennie wspierają naszych partnerów handlowych i ich klientów w całej Europie.

Lepiej bezpiecznie.

W przypadku nieprawidłowego lub nienależytego użycia narzędzia ścierne mogą być groźne dla życia. Z tego też powodu jesteśmy nie tylko członkiem założycielskim organizacji oSa (Organisation for the Safety of Abrasives) i współautorem ich zasad bezpieczeństwa, lecz także aktywnie wyjaśniamy na miejscu u klienta oraz drogą internetową, jak bezpiecznie i prawidłowo używać narzędzi szlifierskich. Oczywiście poza tym nadal pracujemy nad wynalezieniem jeszcze bardziej bezpiecznych i jeszcze lżejszych produktów w celu dalszego ograniczenia źródeł zagrożeń.