*Kliknutím na symboly zobrazíte všechny produkty této kategorie.

Systém jakosti*


Nejlepší výrobky své kategorie pro nejvyšší míru výkonu a kvality.

Pro zvláště vysoké kvalitativní nároky v průmyslu i řemeslech.

Výkonné brousicí nástroje s vysokým výkonem pro odborníka, který upřednostňuje nižší ceny.