NAJLEPSZE SKRAWANIE, MAKSYWALNE ZBIERANIE MATERIAŁU

Dzięki ceramicznemu ziarnu ściernemu.

Nasze tarcze tnące, tarcza do zdzierania zgrubnego i tarcze szlifierskie wachlarzowe z ceramicznym ziarnem ściernym i optymalnie dostrojonym spoiwem oraz obsadzeniem są bardzo „kąśliwe”. Gwarantują lepszą produktywność. Jeżeli chcemy szybko osiągnąć perfekcyjne rezultaty pracy, na tej drodze nie możemy zapomnieć o RHODIUS CERAMICON. Ziarno ceramiczne posiada właściwości samoostrzące i nie pęka przedwcześnie bez przyczyny. Współczynnik, który znacznie zwiększa przydatność do eksploatacji.

Icon Ceramicon
Zalety
  • Lepsza wydajność dzięki maksymalnej wydajności usuwania materiału i prędkości
  • Bardzo małe zatykanie
  • Oszczędność czasu więcej czasu przy obrabianym przedmiocie zamiast przy wymianie tarcz
  • Oszczędność kosztów wysoka efektywność i niskie zużycie materiałów ściernych
  • Nawet trzykrotnie dłuższa trwałość dzięki ziarnu ceramicznemu